Kylk(l)ampen
24/1
Femte deltävlingen i Nattcupen 2006-2007

Banläggare är Stefan Eriksson.
Samling 18.30 vid Spinning Wheels lokaler i Slottsbron (
www.spinningwheels.se).
Skärm vid E18 i Slottsbron (vid Preem, avfart mot Kangerud).
Därefter c:a 500 m, använd gärna hårda ytor vid sidan av vägen för parkering (småindustrier 50-200 m före TC, blockera dock inga infarter!).
GEMENSAM START kl. 19.00.
HERRAR max. 7,5 km
DAMER < 5 km
ÖPPEN < 5 km
MOTION c:a 3,5 km
Karta: Skala: 1:10 000, Ekv. 5m, utdrag ur Edsbonden.
Delvis jungfrulig terräng/delvis använd vid ÄlghÄlgen 2006.
Spridningsmetod förekommer i klasserna H, D och Ö.
Reflexstavar med SportIdent.
Cafeterian i bilklubbens lokaler är öppen. Medtag pengar till fika.
OBS avläsning av SI-pinnar efter målgång sker i cafeterian.
Ingen dusch. Nödtorftigt och oblygt ombyte är möjligt inne i cafeterian.
Ett fåtal kartor kommer att finnas till direktanmälan.
Anmälan med SI nr. senast tisdag 23/1 kl. 21.00 till
anmalan@okalgen.se
Startavgift 20 kr faktureras i efterhand.
Kom ihåg: På toppen av Edsbonden kan ingen hjälpa dig.